Personuppgifts- och cookiepolicy

Lasergruppens hantering av dina personuppgifter

Lasergruppen värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Vi beskriver också vilka rättigheter du har. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Har du några frågor om denna policy kan du alltid kontakta oss på info@lasergruppen.se

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress (ev. personnummer) när du på något sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss via hemsidan, exempelvis när du bokar in dig på ett årsmöte eller beställer printad version av senaste årsrapporten.
 
När du besöker hemsidan samlar vi också in enhetsinformation – t.ex. anonymiserad IP-adress, webbplatsinställningar, operativsystem, geografisk information, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg).

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Lasergruppen sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Vad vi gör med informationen

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem.

När du kontaktar oss via e-post lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 1. Kontaktuppgifter
 2. Ärendeuppgifter

Vilket innehåller följande personuppgifter

 1. Namn*, E-post, Telefonnummer*
 2. Meddelande i löptext

Vilket vi behandlar enligt vårt legitima intresse att svara på din förfrågan.
 
När du kontaktar oss via webbformuläret på vår kontaktsida lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 1. Kontaktuppgifter
 2. Ärendeuppgifter

Vilket innehåller följande personuppgifter

 1. Namn, E-post, Telefonnummer
 2. Text i meddelandefältet*

Vilket vi behandlar i enlighet med ditt uttryckliga samtycke.
 
När du bokar tid via bokadirekt.se lämnar du dessa kategorier av uppgifter

 1. Kontaktuppgifter
 2. Ärendeuppgifter

Vilket innehåller följande personuppgifter

 1. Förnamn, Efternamn, E-post, Mobilnummer
 2. Text i noteringar*

Vilket vi behandlar i enlighet med ditt uttryckliga samtycke. För mer information besök www.bokadirekt.se.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Lasergruppen har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring, spridning och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.
 
Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig.
 
Om Lasergruppen eller en väsentlig del av Lasergruppen tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Dina rättigheter

 • Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Kontakta oss

Lasergruppen AB
Slottsstadens Läkarhus
Fågelbacksgatan11, 217 44 Malmö
info@lasergruppen.se
Tel: 040 - 985025

Cookies

Vad är cookies och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
 
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad använder Lasergruppen cookies till?

 • mäta trafiken på sajten. Till exempel vilka sidor på lasergruppen.se som besökts, när och hur. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information.
 • förenkla ditt besök på lasergruppen.se.

Sessioncookies

Lasergruppen använder sessioncookies. Den lever så länge din webbläsare är öppen. Om du öppnar en ny så skapas det en ny sessioncookie.

Övriga cookies

Lasergruppen sparar också annan information i cookies. Vi sparar bl.a. ett slumpmässigt värde som vi använder för att hämta dina inställningar (sortering i listor etc) i en databas.

Vilka cookies finns på vår hemsida och vad de används till

Drupal – cookies länkade till publiceringsverktyget (CMS) vilket webbplatsen är byggd på.

 • has_js - bestämmer om JavaScript är aktiverat så att Drupal mer effektivt kan utföra funktioner för att förbättra användarvänligheten.

Google Analytics* – används för att mäta antalet besökare och annan statistik relaterat till besöken på lasergruppen.se

 • _utma (two years) Used to distinguish users and sessions.
 • _utmz (six months) Used to store the traffic source or campaign that explains how the user reached the site.
 • _utmb (30 minutes) Used to determine new sessions/visits.
 • _utmt (ten minutes) Used to throttle request rate.

*I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker. All data som hämtas in av Google Analytics för oss att mäta besökarstatistik på hemsidan är anonymiserat.

Så förhindrar du att cookies lagras

 1. Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner.
 2. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.

Mer information om hur du kan förhindra cookies kan du läsa på http://www.allaboutcookies.org.

Ändring av personuppgifts- och cookiespolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Vi kommer meddela ändring på www.lasergruppen.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn.